Ukázková lekce "Smovey rozhýbává seniory" v Domově pro seniory Zahradní Město v Praze 10

12.03.2015 14:00

Smovey v DS Sněženková (část první)

Na Zahradním městě v Praze jsme ve čtvrtek 12.3.2015 navštívili již druhý seniorský domov, tentokráte ve Sněženkové ulici. Milého přijetí se nám dostalo od sociální pracovnice Bc. Martiny Seidlové, která měla celou skupinu imobilních seniorů na starosti.

Ve velkém sále byli senioři rozmístěni do kruhu a bedlivě sledovali, co se bude dít. Po rozdání studených smovey (byly delší dobu v autě), jsem dostal do ruky mikrofon a mohlo se začít. V krátkosti jsem pohovořil o tom, co to je smovey, jak funguje a jak vlastně vzniklo. Péťulka pak předvedla ukázkově několik cviků v sedě na židli. Poté se začalo už hromadně cvičit dle dispozic každého zůčasněného. Obcházeli jsme seniory a opravovali hlavně jejich držení smovey, vedli koordinovaněji jejich pohyby a dodávali jim tak nezbytnou pozitivní energii ve formě pochval a úsměvů.

Ačkoliv tato skupina seniorů mohla cvičit jen v sedě a měla navíc mnoho zdravotních hendikepů (jedna paní parkinsonovu i alzheimerovu nemoc), snažili se společně cvičit se smovey a odreagovat se tak od všedního dne. Po skončení ukázkové lekce jsme ještě dlouze a příjemně diskutovali s paní Bc. Seidlovou. Když nás opouštěla jedna mobilní seniorka o holích, nedalo mi, abych se jí nezeptal na věk. Číslo, které vyslovila, bylo opravdu úctyhodné, 105 let. Zeptal jsem se jí, jak to dělá, že je tak veselá a naprosto v pohodě? Je to prý o tom, nic si v životě nepřipouštět a mít stále dobrou náladu. A jak jste na tom vy?

Tento týden nás ve "Sněženkové" čeká druhé setkání s mobilní skupinou. Tak jsem zvědavý, jaké to bude:-)

Zdroj: https://martinhojda.blogspot.cz/2015/03/smovey-v-ds-snezenkova-cast-prvni.html