Cvičení parkinsoniků se Smovey v klubu Parkinson Praha ve Vršovicích

04.02.2015 14:30

Dne 4.2.2015 proběhlo první seznámení a cvičení parkinsoniků se Smovey v klubu Parkinson Praha ve Vršovicích, které programově zajistila předsedkyně klubu Jana Večlová. Již delší dobu jsme plánovali společnou realizaci této akce, až se nám to konečně podařilo.

Co nás k tomu vedlo? Smovey. A co to vlastně je to smovey? Jsou to v podstatě dva vibrační kruhy (do každé ruky patří jeden, jak také vyzývá rakouské motto: "Zdraví ve Tvých rukou". A proč rakouské? Inu, smovey vyvinul po několika letech bádání právě rakouský parkinsonik Johann Salzwimmer, přezdívaný "Salzhans" (Slaný Honza:-). Byl aktivním tenistou a lyžařem, až ho tato zákeřná choroba zaskočila. Jeho stav se prudce zhoršoval, až byl ležícím nesoběstačným pacientem, který se ale rozhodl NESMÍŘIT SE s tímto faktem. Začal experimentovat s tenisovými raketami, jejichž švihový pohyb mu dočasně pomáhal zlepšovat jeho stav. Postupně připevňoval k raketám hadice, do nichž umísťoval kuličky, které se v nich pohybovaly (pohyblivé těžiště). Pak s přispěním přátel začal používat samotné (uvnitř) vroubkované hadice se čtyřmi ocelovými kuličkami. Hadice byly opatřeny úchopem pro snazší držení. Posléze zjistil, že hadice s vroubkováním a pohybujícími ocelovými kuličkami vytvářejí vibrace, které se přes rukojeť přenášejí do celého těla. A byla na světě cvičebně-terapeutická pomůcka. Hans je nyní schopen být opět soběstačný, sportuje, řídí auto, dochází na školení se smovey, prostě žije plnohodnotný život, samozřejmě s určitými omezeními.


V klubu se sešlo okolo dvaceti lidí, kteří trpí Parkinsonovu nemocí. Jejich věkové rozpětí bylo 50 až 80 let! S jakou vervou se ale pustili do cvičení, mi vyrazilo dech. Už jsem cvičil se spoustou lidí různého věku a též s lidmi mající obtíže pohybové soustavy, ale tito lidé vytvořili nesrovnatelnou atmosféru. Jejich a mé nadšení zaplnilo celý cvičební sál!


Ale co to vlastně je ta Parkinsonova nemoc? Je to neurodegenerativní onemocnění (chronické, nevyléčitelné, invalidizující). Řadí se do skupiny nemocí s motorickými systémovými poruchami. Je zapříčiněno nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku zvané substantia nigra, který je součástí bazálních ganglií. Dopamin je látka potřebná k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Chybějící látka narušuje správnou regulaci činnosti bazálních ganglií. Bazální ganglie mají částečně vliv na motorické funkce (kontrolují pohybové schopnosti), asociační funkce (hrají roli v rozumových schopnostech) a limbický systém (hrají roli v emocích). Parkinsonova nemoc se projeví, chybí-li kolem 70% těchto buněk. (Zdroj: www.parkinson-help.cz)

A jak vlastně funguje cvičení se smovey v lidském těle? Má širokospektrální záběr, což mě od prvního momentu seznámením se s ním fascinovalo. Neznám žádnou jinou podobnou pomůcku s takovým účinkem. V prvé řadě zmíním pozitivní vliv na uvolnění páteře, ramen a lopatek (žádnými jinými cviky jsem ve fitness centru něčeho podobného nedosáhl) a rovněž i posílení svalů zad, šíje a ramen. Smovey posiluje také velmi prospěšný hluboký svalový stabilizační systém (CORE), který nám zlepší držení těla a předejde tak bolestem zad. Vibrace ze smovey (60 Hz - což odpovídá frekvenci lidského těla) přecházejí skrze dlaně do reflexních bodů TCM a blahodárně tak působí na orgány v našem těle a ovlivňují jejich funkci. Pokud při cvičení se smovey provádíme každou končetinou švihový pohyb jiným směrem, rozvíjíme koordinaci, stabilitu a koncentraci tím, že zapojujeme do činnosti obě mozkové hemisféry. Pokud ke cvičení se smovey použijem i hudbu, můžeme cvičení pojmout i jako muzikoterapii. Se smovey můžeme cvičit venku (nebo se s ním jen procházet po lese:-), doma či ve cvičebním sále a nebo si ho můžeme vzít i do bazénu a zacvičit si s ním tam či zaplavat. Cviky lze provádět jak ve stoje, tak také i v sedě, v kleče či v leže na zemi. Je opravdu širokospektrálně použitelné. Navíc masáž pomocí smovey na závěr cvičení je velmi příjemná.


S parkinsoniky jsme začali cvičit od lehčích cviků až po ty středně obtížné. Každý zvládal, jak mu jeho zdravotní stav dovoloval. Pro tyto lidi je nesmírně důležité se družit a nezůstávat doma sám na pospas svým chmurným myšlenkám. Je to pro ně dokonce klíčové, neboť psychika zde hraje významnou roli. V týmu se to lépe "táhne". A tím se vlastně vytváří komunita lidí se stejnými zálibami, kteří se rozhodli se s tím NESMÍŘIT!


Krátké video: https://youtu.be/L-HbrnBUAJs





zdroj: https://martinhojda.blogspot.cz/2015/02/s-plnou-vervou-cvicili-parkinsonici-se.html